Slide
Dytiatyn

Prace remontowe

Dytiatyn

Prace remontowe

Wykonanie odwodnienia oraz remontu ogrodzenia na Cmentarzu Wojennym w Dytiatynie

Zakończenie prac remontowych

Zakończone zostały prace remontowe na Cmentarzu Wojennym w Dytiatynie. Zostało wykonane odwodnienie terenu Cmentarza oraz kompleksowy remont ogrodzenia. Zakończone zostały prace remontowe na Cmentarzu Wojennym w Dytiatynie. Zostało wykonane odwodnienie terenu Cmentarza oraz kompleksowy remont ogrodzenia.

Projekt  pt.: "Wykonanie odwodnienia oraz remontu ogrodzenia na Cmentarzu Wojennym w Dytiatynie" dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Remont  ogrodzenia oraz odwodnienie Cmentarza Wojennego w Dytiatynie

Od marca 2023 r. prowadzony jest projekt  pt.: “Wykonanie odwodnienia oraz remontu ogrodzenia na Cmentarzu Wojennym w Dytiatynie” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego W ramach projektu  odbędą się prace mające na celu odwodnienie terenu Cmentarza oraz kompleksowy remont ogrodzenia. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

W trakcie całorocznej opieki na Cmentarzu Wojennym w Dytiatynie w 2020 roku wykonano również niezbędne prace remontowe poprawiające i zabezpieczające stan Cmentarza. Wykonano odnowienie murków przy wejściu na Cmentarz wraz z ich odwodnieniem oraz remont kostki brukowej na stopniach podejścia do mogiły. Wykonanie tych prac było niezbędne do utrzymania dobrego wizerunku oraz stanu technicznego Cmentarza, a także pozwoliło na organizację uroczystych obchodów 100-lecia bitwy pod Dytiatynem.

Przed wykonaniem prac remontowych:

W trakcie prac remontowych:

Po zakończeniu prac remontowych:

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Cmentarz wojenny w Dytiatynie

Galerie zdjęć

Ułatwienia dostępu