Slide
Dytiatyn

Nasze projekty 2024

Dytiatyn

Nasze projekty 2024

I kwartał w Dytiatynie i Bołszowcach – prace porządkowe

Na Cmentarzu Wojennym w Dytiatynie prowadzona jest całoroczna opieka oraz prace porządkowe. Utrzymanie Cmentarza w dobrym stanie jest priorytetem w zachowaniu Miejsca Pamięci w należytym stanie.

I kwartał w Dytiatynie i Bołszowcach – prace porządkowe 1
I kwartał w Dytiatynie i Bołszowcach – prace porządkowe 1

Opieka nad cmentarzem wojennym w Dytiatynie i Bołoszowcach, organizacja obchodów 104. Rocznicy Bitwy pod Dytiatynem

Celem projektu jest całoroczna opieka nad ważnym Miejscem Pamięci dla Polski, jakim jest Cmentarz Wojenny w Dytiatynie (Ukraina, obwód iwano-frankiwski). Jest to miejsce, gdzie w 1920 r. stoczyła się bitwa, w której poległo wielu polskich żołnierzy. W ramach realizacji zadania rokrocznie organizowane są również obchody upamiętniające Bitwę pod Dytiatynem oraz złożenie wieńców i zniczy na święto Wszystkich Świętych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Cmentarz wojenny w Dytiatynie

Galerie zdjęć