Slide
Dytiatyn

Nasze projekty 2020

Dytiatyn

Nasze projekty 2020

Całoroczna opieka nad Cmentarzem Wojennym w Dytiatynie i miejscami pamięci na cmentarzu w Bołszowcach

Celem projektu jest całoroczna opieka nad ważnym Miejscem Pamięci jakim jest Cmentarz Wojenny w Dytiatynie (Ukraina, obwód iwano-frankiwski). Realizacja projektu przyczynia się do zapewnienia godnego miejsca spoczynku poległym w bitwie pod Dytiatynem żołnierzom polskim oraz zapewnia całoroczną opiekę nad tamtejszym Cmentarzem Wojennym.

Cmentarz w Dytiatynie jest zlokalizowany na dość trudnym obszarze, gdzie nie można wjechać żadnym sprzętem mechanicznym, możliwa jest jedynie praca ręczna. Na miejscu nie ma prądu ani wody, co wymaga każdorazowego dowożenia jej z odległości minimum 16 km.

Konieczne jest całoroczne prowadzenie prac porządkowych takich jak: odchwaszczenie terenu zielonego wewnątrz i na zewnątrz cmentarza łącznie z drogą dojazdową, przygotowanie ziemi pod zasiewy, zasiew traw, stały nadzór nad obiektem i utrzymaniem na nim porządku w zakresie opieki nad trawnikami i roślinnością (co 2 tygodnie), systematyczna pielęgnacja trawnika wewnątrz i na zewnątrz, usuwanie roślin wyrastających na części brukowanej, wywożenie śmieci, odchwaszczanie drogi, a także wykonanie czyszczenia tablic granitowych.

W ramach realizacji projektu zostaną wykonane niezbędne prace naprawcze i zabezpieczające na cmentarzu: przy murkach oraz przy stopniach brukowanych.

W ramach całorocznej opieki, dla upamiętnienia polskich bohaterów na Cmentarzu Wojennym w Dytiatynie oraz na pobliskim cmentarzu w Bołszowcach, w dniu Wszystkich Świętych zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze ( w tym na mogiłach powstańców listopadowych na pobliskim cmentarzu parafialnym w Bołszowcach, m.in. na grobie Ezechiela Berzewiczego, stanowiącym ważne Miejsce Pamięci).

Projekt realizowany w ramach Programu Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą

“Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Cmentarz wojenny w Dytiatynie

Galerie zdjęć