Slide
Dytiatyn

Rocznice

Dytiatyn

Rocznice

95. Rocznica bitwy pod Dytiatynem

19 września 2015 r.

19 września 2015 roku o godz. 12.00 na polach Dytiatyna podczas Mszy św., której przewodniczył ks. bp. Marian Buczek,  nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pierwszej części Cmentarza Wojennego wzniesionego na grobach walczących z Sowietami Żołnierzy Polskich. Dzięki zaangażowaniu franciszkanów z proboszczem o. Grzegorze Cymbałą z niedalekiego klasztoru w Bołszowcach, przy wielkim oddaniu sprawie ocalenia od zapomnienia bohaterów tej ziemi Pani Wiesławy Holik, przy wsparciu finansowym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa udało się częściowo odbudować zniszczone miejsce pamięci.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Prezydenta oraz Rządu RP, Posłowie i Senatorowie, Przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kompania Honorowa Wojska Polskiego, delegacje Straży Pożarnych oraz przedstawiciele władz i samorządów z Ukrainy, duchowni obrządku rzymskokatolickiego, grekokatolickiego oraz prawosławnego, kapelani wojskowi, organizacje kresowe i ruchy patriotyczne, uczniowie, harcerze i wiele innych osób z Polski, jak i z Ukrainy.

Mieszkańcy Dytiatyna, jak zawsze, z życzliwością witali przybywających gości i wraz ze swoim proboszczem również wzięli udział w uroczystościach.

Po Mszy św. pod płytami nagrobnymi z krzyżem złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

Galeria zdjęć

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Cmentarz wojenny w Dytiatynie

Galerie zdjęć